fbpx

FSC המועצה לניהול יערות Forest Stewardship Council

מהו FSC ומי תומך בו ?

המועצה לניהול יערות הינה גוף כלל עולמי ללא כוונות רווח ואינו שייך לאף ארגון ממשלתי. מטרת המועצה הינה קידום האחריות לגידול, כריתה ונטיעה מתמשכת של עצים מיערות מאושרים. FSC נתמכת ע”י חברי גרינפיס וארגון WWF העולמי.

תקן זה מפרט את המרכיבים הדרושים לתאימות לתקן FSC לאישור שרשרת האספקה של המועצה לניהול יערות העולם.

תקן FSC לאישור שרשרת האספקה של המועצה לניהול יערות העולם הוא נתיב מידע על הדרך שבה המוצרים עברו מהיער, או במקרה של חומרים ממוחזרים, מאתר ההשבה לצרכן לרבות כל שלב של העיבוד, השינוי, הייצור וההפצה שבהם ההתקדמות לשלב הבא של שרשרת האספקה כרוכה בשינוי בעלות.

כל שינוי בעלות בשרשרת האספקה מצריך יצירת מערכות ניהול שרשרת אספקה יעילות ברמת הארגון ואישורן על ידי גופי הסמכה בלתי תלויים, אם הארגון מעוניין להציג טענה של עמידה בתקן FSC על מוצריו. פיתוח ויישום מערכות ניהול שרשרת אספקה מאפשרים לארגונים לשלוט ביעילות במערכת העיבוד שלהם ולהציג בפני לקוחותיהם את מקורות חומרי הגלם של מוצריהם.

אישור על פי תקן FSC של מערכות ניהול אלו נועד לספק ערובה אמינה ללקוחות, בין אם הם לקוחות עסקיים, ממשלתיים או צרכני קצה, כי המוצרים הנמכרים עם קוד ספציפי של תעודת תקן FSC מקורם ביערות מנוהלים היטב, מקורות מבוקרים, חומרים מושבים, או תמהיל שלהם. תקן FSC לאישור שרשרת האספקה של המועצה לניהול יערות העולם מאפשר בכך את הזרימה השקופה של מוצרים העשויים מחומרים אלו בכל חלקי שרשרת האספקה.

תקן FSC לאישור שרשרת האספקה של המועצה לניהול יערות העולם מספק מידע על האתרים, התהליכים וקבוצות המוצרים שהוערכו על פי התקן המהווים את המקור למוצרים אלו, ומציין את תקן(י) שרשרת האספקה שנעשה בהם שימוש לצורך ההערכה על יד גוף הסמכה מאושר על ידי המועצה לניהול יערות העולם

תאימות לתקן זה מהווה יסוד בינלאומי עקבי לאימות צד שלישי בלתי תלוי של טענות לגבי המיקור של חומרי ומוצרי עץ/סיבים. התקן מאפשר לספקים להפגין תאימות למדיניות ולמפרטי רכש ציבוריים או פרטיים .

אחד היעדים העיקרים של תקן זה הוא לספק נתיב לארגונים לכניסה למערכת של המועצה לניהול יערות העולם ו/או להגדיל את יחס התשומות של חומרים הנושאים את תו תקן FSC ל-100%.

תקן זה מפרט את דרישות הניהול והייצור לבקרת שרשרת האספקה לגבי מיקור, סימון (היכן שרלוונטי) ומכירה של מוצרים כנושאים תו תקן FSC, ובכך לספק מגוון של אפשרויות להצגת טענות של עמידה בתקן FSC.

התקן חל על כל פעולות שרשרת האספקה של סחר, עיבוד או ייצור עץ המבוסס על מוצרי יער שאינם קורות עץ מחומרים בתוליים ו/או מושבים לרבות הענף הראשוני (קציר, קדם-עיבוד) או, במקרה של חומרים ממוחזרים, אתרי השבה, הענף השניוני (ייצור ראשוני ושניוני), והענף השלישוני (סחר, סיטונאות, קמעונאות, שירותי דפוס).

התקן מגדיר ומתייחס למרכיבי היסוד של מערכת ניהול שרשרת אספקה:

  • ניהול איכות: תחומי אחריות, נהלים ורשומות
  • תכולת המוצר: הגדרת קבוצות מוצרים והסדרי מיקור חוץ
  • מיקור חומרים: מפרטי חומרים
  • קבלת ואחסון חומרים: זיהוי והפרדה
  • בקרת מוצרים: בקרת כמויות וקביעת הטענות לעמידה בתקן FSC
  • מכירות ואספקה: תיעוד חיוב והובלה
  • סימון: הוספת תוויות תקן FSC על מוצרים ודרישות סף לסימון

התקן מפרט את הדרישות לכל אחד ממרכיבי המערכת, שאם ייושמו בהצלחה, יאפשרו לארגונים למכור ולסמן מוצרים בסימוניFSC 100% , FSC Mix (מעורב) או FSC Recycled (ממוחזר), או למכור מוצרים עם סימון עץ מבוקר .(FSC Controlled Wood)

תקןFSC-STD-40-004 הוא התקן הראשי שחל על אישור כל פעולות שרשרת האספקה וניתן לשלבו עם תקנים משלימים על פי היקף תעודת האישור של הארגון.

מפת תקנים של שרשרת האספקה*

FSC-STD-40-004 אישור שרשרת האספקה נספח FSC-STD-40-004a לסיווג מוצרים

מדיניות ותקנים משלימים מסמכים תקניים אחרים

FSC-POL-40-002 אישור קבוצתי

FSC-STD-40-007 מוצרים מושבים

FSC-STD-40-003 ריבוי אתרים

FSC-STD-50-001 שימוש בסימנים מסחריים

FSC-STD-01-002 מילון מונחים

FSC-STD-40-005 עץ מבוקרצווים FSC-DIR-40-###

הנחיות FSC-GUI-40-###

נהלים FSC-PRO-40-###

*ניתן להוריד את מסמכי האישור באנגלית בכתובת http://www.fsc.org .

כדי שמוצר יוכל לטעון כי הנו נושא תו תקן FSC (על תווית המוצר או במסמכי המכירה), צריכה להתקיים שרשרת רציפה של ארגונים מאושרים הכוללת כל שינוי בבעלות החוקית על המוצר מיער מאושר ועד לנקודה שבה המוצר מוגמר או נמכר להפצה קמעונאית.

לכן אישור שרשרת האספקה נדרש מכל הארגונים בשרשרת האספקה של מוצרים מבוססי-יער שיש להם בעלות חוקית על מוצרים מאושרים והמבצעים את אחת הפעילויות הבאות או יותר:

א) העברת הטענה לעמידה בתקן FSC ללקוחות הבאים באמצעות מסמכי המכירות והמשלוחים;

ב) הוספת תווית תקן FSC על המוצר;

ג) עיבוד או שינוי מוצרים עם תו תקן FSC (לדוגמה, ייצור, אריזה מחדש, סימון מחדש, הוספת רכיבים מבוססי-יער אחרים למוצר).

הערה: טענות לעמידה בתקן FSC במסמכי המכירה נדרשות במקרים שבהם הלקוחות הבאים מעוניינים להשתמש במוצרים הנושאים תו תקן FSC כתשומות לייצור מוצרים מאושרים אחרים או למכירתם החוזרת כמוצרים נושאי תו התקן FSC.

ארגונים שאינם מבצעים את הפעילויות המתוארות לעיל הפטורים מאישור שרשרת האספקה, כוללים:

1. קמעונאים המוכרים למשתמשי קצה;

2. משתמשי קצה יחידים או ארגוניים של מוצרים נושאי תו תקן FSC;

3.ארגונים המספקים שירותים לארגונים מאושרים מבלי ליטול בעלות חוקית על המוצרים המאושרים, לרבות:

  • סוכנים ובתי מכירות פומביות המארגנים את הסחר במוצרים מאושרים בין הקונה למוכר;
  • חברות לוגיסטיקה המובילות או המאחסנות באופן זמני מוצרים מאושרים;
  • קבלנים הפועלים במסגרת הסכם מיקור חוץ על פי סעיף 12 של תקן זה.

הערה: גם אם אין דרישה לכך, ארגונים העושים שימוש וסוחרים במוצרים מאושרים הנושאים תו תקן FSC רשאים לפנות בבקשה לאישור שרשרת האספקה כדי לזכות בגישה להטבות של מערכת ההסמכה של המועצה לניהול יערות העולם.

 

How does it help the forests?

Buying timber with the FSC label helps you to say ‘No’ to the destruction of the world’s forests and ‘Yes’ to responsibly-produced timber and wood products. Timber carrying an FSC label can be traced back to the well-managed forest it came from. Those forests, and all the stages in the timber’s journey to Buildbase, have been independently checked and given separate certificates. You can track timber back to the forest producer, by following this chain of FSC certificates – the ‘chain of custody’- using the certificate numbers. This unique system makes sure your timber comes from a well managed source.

How canFSC help you?

In a competitive marketplace, we all need to create a difference. Give yourself an edge by understanding environmental timber sourcing. It shows that you take pride in your work and that you take customers’ concerns seriously. It shows that you want to offer them the best options and the best service – just as Buildbase wants to offer you. Telling your customers that you’re buying FSCcertified timber from a Buildbase branch could open up new business. For example local authorities now have sustainability targets and may value this knowledge. Look out for the FSC logo on packaging and products.

Programme for the Endorsement of Forest Certification

The PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) is an independent, non-profit, non-governmental organisation, founded in 1999 which promotes sustainably managed forests through independent third party certification. The PEFC provides an assurance mechanism to purchasers of wood and paper products that they are promoting the sustainable management of forests. PEFC is a global umbrella organisation for the assessment of and mutual recognition of national forest certification schemes developed in a multi-stakeholder process.

These national schemes build upon the intergovernmental processes for the promotion of sustainable forest management, a series of on-going mechanisms supported by 149 governments in the world covering 85% of the world’s forest area. PEFC has in its membership 32 independent national forest certification systems of which 25 to date have been through a rigorous assessment process involving public consultation and the use of independent consultants to provide the assessments on which mutual recognition decisions are taken by the membership.

Some 30 Schemes account for nearly 200 million hectares of certified forests producing millions of tonnes of certified timber to the market place making PEFC the world’s largest resource of certified timber. The other national members schemes are at various stages of development and are working towards mutual recognition under the PEFC processes. For further information see the PEFC website.

אורי יצחקי - יועץ עסקי שיווקי

אורי יצחקי - יועץ עסקי שיווקי

עם ניסיון של 20 שנה בניהול עסקי בכיר וייעוץ לחברות וארגונים בישראל ובחו”ל, אורי יצחקי מתמחה בליווי עסקי, ארגוני ושיווקי – במטרה לסייע להם לשפר ביצועים ורווחיות, הגדלת הכנסות, בניית קהילות עסקיות לחברות, ולרכוש ידע מעשי שיעזור לחברה לצמוח במהירות ובעקביות. ב-10 השנים האחרונות שימש יצחקי כמשנה למנכ”ל ומנהל שיווק ופיתוח עסקי בחברת עץ ועצה, וסייע לה להפוך מחברה קטנה למובילה בתחומה.

דילוג לתוכן