ייעוץ עסקי שיווקי 360
אורי יצחקי 050-4334049
צרו קשר לפגישה ללא התחייבות
התוכנית העסקית הינה בסיס לתכנון העסק בהקמת עסק חדש או לפני פיתוח עסקי, התוכנית העסקית מאגדת בתוכה את 3 המרכיבים החשובים ביותר לקיום עסק : השקעות, הכנסות והוצאות כאשר קיים מרכיב רביעי שלעיתים רבים מקלים בו ראש והוא תזרים המזומנים המהווה את הבסיס לקיומו ואיתנותו של העסק לאורך זמן, תוך בחינת תזרים ההכנסות וההוצאות שאינו בהכרח עוקב ולפי נוכל לתכנן מהו ההון החוזר לו אנו זקוקים לצורך מימון שוטף של העסק ומהו סכום ההון החוזר שנצטרך לגייס על מנת לגשר על הפערים בין ההכנסות לגביה בפועל.
מודל ההכנסות
מודל ההכנסות יבוסס על ניסיון מצטבר של העסק ושלי כיועץ, מאגרי מידע וניתוחי שוק לצורך הגדרת המוצרים/שירותים וקהלי יעד פוטנציאליים.
מודל ההוצאות
מודל ההוצאות יבוסס על תחזית של משאבים הדרושים לקיום העסק ועמידה ביעדי המכירות והתפעול.
השקעות
בתהליך כתיבת התוכנית העסקית נגדיר מה הן ההשקעות הראשוניות הצפויות בפתיחת העסק החדש או ההשקעות הנדרשות להון חוזר בתהליך הפיתוח של העסק ומה צפוי להיות משך זמן החזר ההשקעה בכל תסריט או מהלך.
בתוכנית העסקית נזהה את כל מקורות ההכנסה הצפויים, נגדיר את ההוצאות הקבועות והוצאות המשתנות  הצפויות לעסק ונלמד מהם הצרכים המימוניים והיכן נקודת האיזון בה ההכנסות יכסו את ההוצאות ומנקודה זו העסק יתחיל להרוויח ולקיים את עצמו.
תהליך כתיבת התוכנית העסקית הינו תהליך חשיבתי ויצירתי ומשותף בין הלקוח ליועץ.

למידע נוסף על כתיבת תוכנית עסקית פנו אליי 
אורי יצחקי 050-4334049 או למייל ori@ioc.co.il

 
תוכנית עסקית